Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Komárno
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Zverejňovanie

Zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 

Faktúry

Rok 2021
 
Rok 2020
 
Rok 2019
Rok 2018 
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014

 

Objednávky

Rok 2021
 
Rok 2020
Rok 2019 
Rok 2018
 
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014