Zamestnanci

Riaditeľka:

Mgr. Marta Matusová - psychológ

Psychológovia:

PhDr. Mária Sudorová

PhDr. Katarína Uhrinová

Mgr. Irena Korimová

Mgr. Nikoleta Šimoničová

Špeciálni pedagógovia:

PaedDr. Anna Lukáčová

Mgr. Darina Ježová

Mgr. Helena Vicianová

Administratívni pracovníci:

Oľga Ӧlvecká

Ibolya Baloghová - mzdy a personalistika

Johanka Mácsiková - upratovačka