Zamestnanci

Riaditeľka:

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA - psychológ

Zástupkyňa riaditeľky: 

           Mgr. Irena Korimová

Psychológovia:

Mgr. Marta Matusová

PhDr. Mária Sudorová

PhDr. Katarína Uhrinová

Mgr. Nikoleta Belokosztolszká

Špeciálni pedagógovia:

PaedDr. Anna Lukáčová

Mgr. Darina Ježová

Mgr. Helena Vicianová

Administratívni pracovníci:

Oľga Ӧlvecká

Ibolya Baloghová - mzdy a personalistika

Johanka Mácsiková - upratovačka