Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Vzdelávanie detí cudzincov

Informácie potrebné na vzdelávanie cudzincov nájdete na:

Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?  

Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners 
https://www.minedu.sk/vzdelavanie-cudzincov-education-of-foreigners/

Informácie o možnosti získať štipendium
 
S veľkým znepokojením sledujeme dianie v našej susednej krajine. Myslíme na deti, rodičov, učiteľov a učiteľky a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o beh škôl v ohrozených častiach Ukrajiny.
 
Príchod nového žiaka z Ukrajiny