Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

    

Kam po strednej škole?

Vyber si správne 
 
Cieľom časopisu je pomôcť študentom stredných škôl pri výbere VŠ alebo zamestnania.

 www.narodnekariernecentrum.sk/casopis

Profesijná orientácia a kariérové poradenstvo

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je oblasť profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pre žiakov základných i stredných škôl. V tomto období tradične sprostredkúvame žiakom základných škôl informácie o možnostiach štúdia na stredných školách. Z dôvodu pandémie COVID 19 ich nie je možné zabezpečiť prezenčnou formou. Preto volíme alternatívnu formu a ponúkame možnosť nahliadnuť aspoň virtuálne do niektorých stredných škôl. Veríme, že i takýmto spôsobom rozšírime spektrum informácií o možnostiach štúdia na stredných školách a podporíme neľahký proces rozhodovania a voľby ďalšieho štúdia žiakov 9. ročníka základných škôl.

 

https://soundcloud.com/vudpap/vyberate-skolu-pre-svoje-dieta?fbclid=IwAR3G3QmZjXRVIPYPhRAEYP_k_7pixIzSa5EBk6l0jIiXizOm5_fXBGHrpVA

GYMNÁZIA

 

STREDNÉ PRIEMYSELNÉ ŠKOLY

 

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

 

STREDNÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY

 

STREDNÉ SÚKROMNÉ ŠKOLY