Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

 Ponuka pre školy 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno 
aktualizovalo ponuku odbornej činnosti a odborných aktivít pre koly a školské zariadenia v okresnej pôsobnosti nášho poradenského zariadenia na školský rok 2021/2022: