Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Tlačivá pre školy

Vážení pedagógovia a odborní zamestnanci škôl,
prosíme Vás o vyplnenie prihlášky a pedagogickej charakteristiky dieťaťa/žiaka podľa druhu odborného vyšetrenia, 
o ktoré žiadate.
Žiadosti a vyplnené tlačivá zašlite na adresu: 
Elokované pracovisko CPPPaP, Komárňanská 177, 947 01 Hurbanovo
 

Súhlasy s odborným vyšetrením

 

Žiadosti, prihlášky a pedagogické charakteristiky

Materské školy

 

Základné školy

 
 

Stredné Školy 

 

Kariérové poradenstvo