Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Súhlasy s odborným vyšetrením

02.02.2022 12:56

Vážení rodičia, pedagógovia, kolegovia, 

v sekcii tlačivá nádete aktualizované súhlasy s odborným vyšetrením, ktoré obsahujú aj vyhlásenie so spracovaním osobných údajov.