Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...


035/77 31 408
035/77 32 663

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

Oznam - elokované pracovisko Hurbanovo

26.04.2021 13:55

OZNAM

Vážení klienti, 
dňom 01.05.2021 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Komárne zahajuje svoju odbornú činnosť na novej adrese:
 
Elokované pracovisko - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, Komárňanská ulica č. 177, 947 01 Hurbanovo
 
telefonický kontakt: 035/ 77 31 408
e-mailový kontakt: sekretariat@cpppap-komarno.sk
 
Zároveň Vám oznamujeme, že priestory nášho zariadenia na adrese Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno budú dočasne uzatvorené.
 
Ďakujeme za pochopenie!
 
PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA
riaditeľka CPPPaP