Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Komárno
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk
Konzultačné hodiny
odborných zamestnancov
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Mgr. Irena Korimová 7,30 - 9,30     14,00 - 15,00  
PhDr. Mária Sudorová   7,30 - 9,30 14,00 - 15,00    
PhDr. Katarína Uhrinová 14,00 - 15,00   7,30 - 9,30    
Dipl. psychológ Erika Eseková   14,00 - 15,00   7,30 - 9,30  
          7,30 - 9,30
PaedDr. Anna Lukáčová 9,30 - 11,30   14,30 - 15,30    
Mgr. Helena Vicianová   9,30 - 11,30   14,00 - 15,00  
Mgr. Darina Ježová     9,30 - 11,30   13,00 - 14,00

 

MgrZamestnanci

Riaditeľka:

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA - psychologička
riaditel@cpppap-komarno.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Irena Korimová - psychologička
zastupca@cpppap-komarno.sk
 

Psychologičky: 

Mgr. Nikoleta Belokosztolszká (aktuálne na MD), nikoleta.belokosztolszka@cpppap-komarno.sk 
 
Erika Eseková, promovaná psych., erika.esekova@cpppap-komarno.sk
 
PhDr. Dominika Sedláková, dominika.sedlakova@cpppap-komarno.sk
 
PhDr. Mária Sudorová, maria.sudorova@cpppap-komarno.sk
 
PhDr. Katarína Uhrinová, katarina.uhrinova@cpppap-komarno.sk
 

Špeciálne pedagogičky: 

PaedDr. Anna Lukáčová, anna.lukacova@cpppap-komarno.sk
 
Mgr. Helena Vicianová, helena.vicianova@cpppap-komarno.sk
 
Mgr. Stela Bachoreczová, stela.bachoreczova@cpppap-komarno.sk
 

Kariérová poradkyňa:

Mgr. Darina Ježová, darina.jezova@cpppap-komarno.sk
 

Technicko-administratívne pracovníčky: 

Mariana Vargová - ekonómka, ekonom@cpppap-komarno.sk
 
Kristína Tabiová - administratívno-sociálna pracovníčka, sekretariat@cpppap-komarno.sk
 
Irena Nagyová - upratovačka