Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Vedenie

Psychologičky

Špeciálne pedagogičky

Kariérová poradkyňa

Technicko-administratívni pracovníci

Konzultačné hodiny
odborných zamestnancov
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Mgr. Mgr. Margaréta Šestáková     9,30 - 11, 30   13,00 - 14,00
PhDr. Mária Sudorová   7,30 - 9,30 14,00 - 15,00    
PhDr. Katarína Uhrinová 14,00 - 15,00   7,30 - 9,30    
Dipl. psychológ Erika Eseková   14,00 - 15,00   7,30 - 9,30  
PhDr. Dominika Sedláková   11.00 - 12.00      
PaedDr. Anna Lukáčová 9,30 - 11,30   14,30 - 15,30    
Mgr. Helena Vicianová   9,30 - 11,30   14,00 - 15,00  
Mgr. Stela Bachoreczová       11.00 - 12.00  
Mgr. Ágnes Zsidek     11.00 - 12.00    
Mgr. Tímea Petrušová 14,00 - 15,00     14,00 - 15,00