Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Zamestnanci

Riaditeľka:

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA - psychologička
riaditel@cpppap-komarno.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Irena Korimová - psychologička
zastupca@cpppap-komarno.sk
 

Psychologičky: 

Mgr. Nikoleta Belokosztolszká (aktuálne na MD), nikoleta.belokosztolszka@cpppap-komarno.sk 
 
Erika Eseková, promovaná psych., erika.esekova@cpppap-komarno.sk
 
Enikő Szalai, promovaná psych., eniko.szalai@cpppap-komarno.sk
 
PhDr. Mária Sudorová, maria.sudorova@cpppap-komarno.sk
 
PhDr. Katarína Uhrinová, katarina.uhrinova@cpppap-komarno.sk
 

Špeciálne pedagogičky: 

PaedDr. Anna Lukáčová, anna.lukacova@cpppap-komarno.sk
 
Mgr. Helena Vicianová, helena.vicianova@cpppap-komarno.sk
 

Kariérová poradkyňa:

Mgr. Darina Ježová, darina.jezova@cpppap-komarno.sk
 

Technicko-administratívne pracovníčky: 

Dalma Fehér - administratívna pracovníčka, dalma.feher@cpppap-komarno.sk
 
Irena Nagyová - upratovačka