Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...


035/77 31 408
035/77 32 663

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

CPPPaP Komárno, elokované pracovisko Hurbanovo

Teambuilding - 02.07.2021

Pracovné stretnutie kariérnych/ výchovných poradcov škôl v pôsobnosti CPPPaP Komárno 14.09.2021

Momentky z realizácie projektu ... aby nám bolo spolu lepšie!... od októbra do decembra 2019

Virtuálna prehliadka priestorov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva

Naše služby poskytujeme v Hurbanove na Komárňanskej ulici č. 177. Ako to u nás vyzerá, si môžete pozrieť kliknutím   TU