Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Kontakt

CPPPaP Komárno, Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno

Sekretariát: 
Tel.: 035/7731408, 035/7732663
e-mail: sekretariat@cpppap-komarno.sk
 
Riaditeľka:
Tel.: 0910/530033
e-mail:riaditel@cpppap-komarno.sk
 
Zástupkyňa:
Tel.: 0910/510033
e-mail:zastupca@cpppap-komarno.sk

Kontaktujte nás

Zvoľte súbor

IČO 42121451