Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Kontakt

Nájdete nás na adrese:

Radi Vás privítame v priestoroch elokovaného  pracoviska Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, na Komárňanskej ulici č. 177 v Hurbanove. 

Priestory nášho zariadenia na adrese Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno sú z dôvodu ich havarijného stavu uzatvorené.

 

Sekretariát:
Tel.: 035/77 31 408, 035/77 32 663
Mobil: 0910/510033
e-mail: sekretariat@cpppap-komarno.sk
 
Riaditeľka:
Tel.: 035/77 31 409
e-mail:riaditel@cpppap-komarno.sk
 
Zástupkyňa:
e-mail:zastupca@cpppap-komarno.sk

Kontaktujte nás

Zvoľte súbor

IČO 42121451