Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Vzdelávanie

 
Programy a vzdelávania, ktorých poskytovateľom je CPPPaP v Komárne, v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Aktualizačné vzdelávanie:

Moderné nástroje v psychologickej diagnostike detí a mládeže: 

cieľová skupina: odborní zamestnanci CPPPaP
platnosť: 05/2020 - 04/2022
 

Adaptačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov:

cieľová skupina: začínajúci odborní zamestnanci CPPPaP
platnosť: 09/2020 - 06/2021

 

 

zProgramy a vzdelávania, ktorých poskytovateľom je CPPPaP v Komárne, v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.