Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Faktúry

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií)
ROK 2021
 
ROK 2020
 

Február 2020.

Marec 2020

Apríl_2020

Máj_2020

Jún 2020

Júl 2020

August 2020

September 2020

Október 2020

November 2020

December2020

 

 

 

 
ROK 2019
 
ROK 2018 
 
ROK 2017
ROK 2016
 
ROK 2015
 
ROK 2014