Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Faktúry

ROK 2020

Február 2020.

Marec 2020

Apríl_2020

 
 
 
ROK 2019
 
ROK 2018 
 
ROK 2017
ROK 2016
 
ROK 2015
 
ROK 2014