Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Zamestnanci

Riaditeľka:

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA - psychologička
 

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Irena Korimová - psychologička
 

Psychologičky: 

Mgr. Nikoleta Belokosztolszká
Mgr. Marta Matusová
PhDr. Mária Sudorová
PhDr. Katarína Uhrinová
 

Špeciálne pedagogičky: 

PaedDr. Anna Lukáčová
Mgr. Helena Vicianová 
 

Kariérový poradca:

Mgr. Darina Ježová
 

Technicko-administratívne pracovníčky: 

Ibolya Baloghová - ekonomická supervízorka
Linda Horváthová - ekonomicko-administratívna pracovníčka
Johanna Mácsiková - upratovačka