Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Kariéra

Ponúkame voľné pracovné miesta na tieto pozície:
 
 
 
Súčasťou dokladov potrebných k žiadosti je aj vyplnenie formulára: