Základné pravidlá správneho učenia

  • Učiť sa pravidelne a priebežne

  • Po príchode zo školy si rozvrhnúť približný čas na každý predmet.

  • Striedať učenie s prestávkami a v kuse sa učiť minimálne pol hodiny. Len tak sa mozog správne naštartuje a je schopný optimálne pracovať. Neučiť sa dlhšie ako dve hodiny, potom si urobiť krátku pauzu.

  • Neučiť sa dva podobné predmety za sebou.

  • Neučiť sa príliš veľa a dlho do noci. Veľa neznamená vždy lepšie.

  • Zapájať dieťa aj do domácich prác. Nie je správne, ak rodičia nedovolia dieťaťu doma pomáhať, len nech sa učí. Je to chyba, lebo sa nenaučí žiadnej zodpovednosti. Ak má žiak aj iné povinnosti, je to vítaná a prospešná zmena činnosti a naučí sa tiež lepšie zorganizovať svoj čas.

  • Pri učení má byť pokoj. Deti by sa nemali učiť pri hudbe alebo dokonca pri televízii. Ak dieťa tvrdí, že hudbu má ako kulisu a že mu neprekáža, nie je to tak, každá hudba mimovoľne odpúta jeho pozornosť a zhorší schopnosť zapamätať si dobre učivo.

  • Látku si viackrát zopakovať. Naučené odložiť a večer si to ešte raz aspoň zbežne zopakovať. Ťažšie učivo si zopakovať viackrát, vždy po uplynutí nejakého času.

  • Rozumieť látke, ktorú sa učí, Dieťa musí učivu rozumieť. Ak ho nechápe, síce sa ho nabifľuje, no rýchlo zasa zabudne.