Ako uplatňovať disciplínu

    Správnej disciplíne, ktorá ovplyvňuje rozvoj dobrého charakteru, sa treba naučiť už v ranom veku. Dieťa sa od narodenia začína učiť základné typy správania týkajúce sa jedenia, odpočinku, hygieny či hry. Toto učenie pokračuje po celý život. Ako dieťa rastie, osvojí si zásady správania vo všetkých oblastiach života, čo mu pomôže zvládať zodpovednosť a krízy, ktoré mu život prinesie.

    Mimoriadne významnou súčasťou disciplíny je citová podpora. Racionálne argumenty často nepostačujú. Potrebujeme lásku. Ak v disciplíne chýba láska, jej neprítomnosť znehodnotí všetky dobré výsledky.

  • Vyvarujte sa nadmernej kontroly alebo prílišnej povoľnosti. Takýto prístup vyplýva z nepochopenia, čo je láska. Ničí charakter a stavia prekážky, keď musí už dospelé dieťa čeliť úderom, vypätiu alebo urobiť zásadné rozhodnutie.
  • Vyvarujte sa ostrého postoja. Ide o pozíciu negatívnych a tvrdých rodičov, ktorí nepovolia diskusiu a uplatňujú svoju vôľu bez rešpektovania individuality dieťaťa. Takéto správanie rodičov má katastrofálne následky, pretože znevažuje osobnosť dieťaťa, drví jeho vôľu a vyvoláva pocity úzkosti, zablokovania a nedôvery.
  • Vyvarujte sa kritizovania, obviňovania, podozrievania a nenávistného porovnávania. Takýto prístup neprospieva atmosfére porozumenia a vyvolá jedine opačné účinky, ako zaťatosť, vzburu, bojazlivosť či apatiu, alebo aj ľahostajnosť. A čo je ešte horšie, deti si budú niesť vo svojom vnútri pretrvávajúce pocity odmietnutia voči svojim rodičom.
  • Buďte pevní a prejavujte porozumenie. Pevný, ale láskavý prístup, pri ktorom sa rešpektuje vôľa detí, využívajú sa presvedčovacie metódy a racionálne zdôvodnenie, predstavuje primerané prostriedky  na uplatňovanie disciplíny. Ak rodičia udržia potrebnú rovnováhu, rastúce deti začnú chápať a prijímať príčiny i dôsledky svojho správania. Takto sa naučia doceniť potrebu disciplinovanosti.

 

    Podobne ako rastlinka, aj disciplína si vyžaduje prípravu pôdy, zasiatie semienka a dennú starostlivosť. Inými slovami vyžaduje si to trpezlivé a múdre odovzdanie sa veci ak nám má vyrásť chutné ovocie: deti hodné úcty, ktoré sa budú cítiť sebaisto a budú mať potrebnú sebadisciplínu.

 

Zdroj: Dr. Raul Posse, Dr. Julian Melgosa: Umenie výchovy

Vypracovala: Mgr: Helena Vicianová