Adaptácia na materskú školu

Vstup dieťaťa do širšej spoločnosti – do materskej školy, je náročný krok pre dieťa, rodičov, ale aj učiteľky. V tomto veku už potrebuje rovesníkov, je dobré, keď spozná aj cudzie autority (učiteľky).
Materská škola by mala byť obohatením. Pomáha dieťaťu s osamostatňovaním, učí ho existencii v kolektíve, spolupráci, ale aj riadiť sa istými pravidlami a prijať aj nejaké obmedzenia.
V začiatkoch je „nováčik“ väčšinou iba pozorovateľom. Môže sa stať, že  celý deň iba niekde stojí, sedí, nezapája sa do činností. Prechádza fázami, keď plače, trucuje, vydiera. Doma môže pôsobiť unavené, nahnevané, plačlivé, vyhľadáva viac samotu. Toto všetko však prejde, keď si nájde miesto v skupine, začne sa presadzovať a vytvárať si vzťahy s deťmi aj dospelými.
Najčastejším problémom po nástupe do materskej školy býva jedenie a spanie. Tento stav môže trvať aj dlhší čas, ale väčšina detí sa časom prispôsobí, aj keď sa stane, že niektoré jedlá nezjedia, alebo spia len občas.

Ako to celé zvládnuť?

  • hovoriť s dieťaťom o škôlke, čo sa tam robí, kto tam bude, aké hračky tam môžu byť a pod.,
  • prechádzať sa okolo škôlky, pozorovať hry detí, absolvovať niekoľko návštev,
  • trénovať odlúčenie od rodičov,
  • v čase nástupu do MŠ nepridávať dieťaťu ďalšie záťažové situácie (sťahovanie, narodenie súrodenca, odchod rodiča a pod.),
  • nájsť dieťaťu nejaký oporný bod - obľúbenú hračku, kamaráta z ulice (nemal by to byť nováčik), suseda a pod.
  • po nástupe do škôlky tolerovať zvýšenú únavu, zo škôlky ísť rovno domov do pokojného prostredia, na pár mesiacov znížiť počet organizovaných aktivít,
  • lúčiť sa vždy s úsmevom, s istotou, krátko,
  • nezostávať v triede alebo pred dverami,
  • neprerušovať dochádzku,
  • nepodceňovať vzájomnú komunikáciu  (rodičia – učiteľky).

 

Zdroj: Mária Tóthová Šimčáková: Som rodič a čo s tým?