Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Učíme na Diaľku

Súhrnné informácie o aktuálnej situácii, metódach a inováciach vo vzdelávaní prináša stránka https://www.ucimenadialku.sk/
 

Učebnice a pracovné zošity na stiahnutie

 

Typy a rady v čase prerušenia vyučovania

  • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave uvádza link na bezplatné sprístupnenie hier pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti s mentálnym postihnutím. Mnohé spoločnosti sa v týchto náročných dňoch snažia vychádzať v ústrety rodičom, ktorí musia vzdelávať svoje deti doma, keďže sú školy, škôlky, centrá, aj iné zariadenia zatvorené. Spoločnosť Pinf s.r.o. nás informovala o sprístupnení vzdelávacích hier pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hry sú sprístupnené v plnej verzii pre všetkých počas epidémie koronavírusu. – Prejdite na stránku www.pinfhry.sk/stiahnut, zvoľte možnosť „Stiahnuť a nainštalovať Pinf Hry“. Následne si bezplatne nainštalujte aplikáciu, spustite Pinf Hry a zvolíte si licenciu pre domácnosť. Veríme, že sa Vám aj vďaka tomu podarí vaše deti zabaviť a zároveň vzdelávať.