Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Pre rodičov

Kedy sa môžem obrátiť na CPPaP?

 • Ak má moje dieťa problémy v učení
 • Ak má moje dieťa problémy v správaní
 • Ak sa potrebujem poradiť o výchove môjho dieťaťa
 • Ak si chcem overiť, či je moje dieťa intelektovo nadané
 • Ak si chcem overiť, či je moje dieťa zrelé na zaškolenie v prvom ročníku, alebo je lepšie nechať ho ešte jeden rok v škôlke
 • Ak si chcem overiť, či moje dieťa môže nastúpiť do školy aj predčasne
 • Ak chcem svojmu dieťaťu pomôcť vybrať si správnu strednú či vysokú školu
 • Ak má moje dieťa emocionálne alebo osobnostné problémy
 • Ak sa moje dieťa nevie sústrediť
 • Ak je moje dieťa neposedné
 • Ak je moje dieťa úzkostné a nesmelé
 • Ak má moje dieťa konfliktné vzťahy so svojim okolím
 • Ak mám pocit, že sa potrebujem s niekým poradiť o svojom dieťati a jeho optimálnom vývine
 

Rodičovstvo v čase koronavírusu

Aktuálna situácia nás pripravila o každodennú rutinu - pracovnú, rodinnú, spoločenskú. Náročná situácia si vyžaduje vytvorenie novej štruktúry a zavedenie novej rutiny. Niekoľko užitočných tipov nájdete TU.

Rady k online bezpečnosti počas dištančného vzdelávania uvádzame TU.

Často diskutované témy