Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Archív článkov

OZNAM Vážení klienti,  dňom 01.05.2021 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Komárne zahajuje svoju odbornú činnosť na novej adrese:   Elokované pracovisko - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, Komárňanská...
Milí rodičia predškolákov Práve prebieha čas zápisov Vašich detí do ZŠ. V tomto období je aktuálna aj otázka školskej spôsobilosti a zmien, ktoré sa týkajú novely školského zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021. Čo robiť, ak máte dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov a v šk. roku 2021/2022 by...

Oznam - 08.03.2021

08.03.2021 07:30
OZNAM Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,    oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:1-A1810, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození...

Oznam - 10.02.2021

10.02.2021 07:30
OZNAM  Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:1-A1810, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného...
Záznamy: 1 - 5 zo 5