Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...


035/77 31 408
035/77 32 663

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

Archív článkov

50 rokov poradenstva

18.08.2022 20:23
Text
Vážení rodičia, pedagógovia, kolegovia,  v sekcii tlačivá nádete aktualizované súhlasy s odborným vyšetrením, ktoré obsahujú aj vyhlásenie so spracovaním osobných údajov. 
OZNAM Vážení klienti,  dňom 01.05.2021 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Komárne zahajuje svoju odbornú činnosť na novej adrese:   Elokované pracovisko - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, Komárňanská...
Milí rodičia predškolákov Práve prebieha čas zápisov Vašich detí do ZŠ. V tomto období je aktuálna aj otázka školskej spôsobilosti a zmien, ktoré sa týkajú novely školského zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021. Čo robiť, ak máte dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov a v šk. roku 2021/2022 by...
Záznamy: 1 - 5 zo 5