Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Archív článkov

OZNAM Vážení klienti,  dňom 01.05.2021 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Komárne zahajuje svoju odbornú činnosť na novej adrese:   Elokované pracovisko - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, Komárňanská...
Milí rodičia predškolákov Práve prebieha čas zápisov Vašich detí do ZŠ. V tomto období je aktuálna aj otázka školskej spôsobilosti a zmien, ktoré sa týkajú novely školského zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021. Čo robiť, ak máte dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov a v šk. roku 2021/2022 by...
Záznamy: 1 - 3 zo 3