Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Aktuality

Oznam pre osoby vstupujúce do CPPPaP Komárno, elokované pracovisko Hurbanovo

Žiadame rodičov klientov, aby v prípade trvajúcich karanténnych opatrení požiadali o preloženie na iný termín. ****

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov poradenského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

 

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Prevádzka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na školský rok 2021/2022

  • Prijímame len objednaných klientov v presne dohodnutom termíne a čase.
  • Termín na vyšetrenie je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 035/77 31 408 alebo elektronicky na mailovej adrese sekretariat@cpppap-komarno.sk.
  • Vstup do poradenského zariadenia je možný len s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál). Odporúčame  priniesť si vlastné písacie potreby.
  • Pri vstupe je nevyhnutná dezinfekcia rúk a odstupy medzi osobami v zariadení minimálne 2 metre. Pri vchode do centra je umiestnený stojan s dezinfekciou, ktorú  je klient a sprevádzajúca osoba povinná aplikovať si na ruky.
  • Do priestorov centra nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka