Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Aktuality

Prevádzka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na školský rok 2022/2023

  • Prijímame len objednaných klientov v presne dohodnutom termíne a čase.
  • Termín na vyšetrenie je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 035/77 31 408 alebo elektronicky na mailovej adrese sekretariat@cpppap-komarno.sk.
  • Do priestorov centra nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka