Voľné pracovné miesta

Voľné miesta (§11a zák. č. 317/2009 Z. z.. v znení neskorších predpisov)

Voľné pracovné miesto:
Momentálne nemáme v našej organizácii žiadne voľné pracovné miesto.